aktualności

Słubfurckie Święto Odry
Słubfurckie Gry Wodne | Festywal Młodzieży Słubfurckiej 2007


Jesteś Słubfurczykiem ?
Masz pomysł na temat wody, którego chciałbyś zrealizować?
Jesteś więc zaproszony do udziału! Przyidź na następne forum obywatelskie lub wyślij twój pomysł po prostu mailem.
następne spotkanie:

FORUM OBYWATELSKIE | BÜRGERFORUM
poniedziałek | 02.04.2007 | 18:00 SMOK-Słubicki Miejski Ośrodek KulturyTu znajdziesz aktualny stan pomysłów:

stan z 05.03.2007 (rtf)

więcej...


Festywal Młodzieży Słubfurckiej

planujemy warsztaty :

1. Warsztat wideo i foto ( "etnologiczne laboratorium badawcze")
Prowadzenie warsztatu: Michael Kurzwelly
Grupa afrykańskich etnologów bada dwa plemiona po obu stronach Odry.
Głównym obiektem badań jest pytanie, jak oba plemiona odnoszą się w stosunku do żywiołu jakim jest woda. Wyniki badań zostaną przedstawione publicznie w formie dużej instalacji.

2. Warsztaty muzyczny (przygotowanie wspólnego koncertu)
Prowadzenie warsztatu: Zbigniew Łowżył
Warsztat będzie prowadzony z młodymi muzykami-amatorami z Frankfurtu i Słubic. Młodzież będzie wspólnie komponowała utwory muzyczne, które póżniej zaprezentuje na scenie w czasie festiwalu. Warsztat jest otwarty dla wszystkich, także dla osób nie związanych z muzyka.

3. "trochę inny" pokaz mody (ze znalezionych objektów kreujemy stroje)
Prowadzenie warsztatu: Anna Tyczyńska
Także ten warsztat będzie poświęcony tematowi wody. Młodzież słubfurcka będzie wspólnie kreować modę kąpielową (i inną). Uwieńczeniem będzie zaprezentowanie strojów w formie pokazu mody.


Czekamy na Wasze zgloszenia!

Na adres: izolka-et-o2.pl lub tel.kom. 0604437317


Projekt w ramach
"Kulturland Brandenburg 2007 | Fokus Wasser".


Kulturland Brandenburg 2007 jest sponsorowany przez Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur i Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung Lądu Brandenburg.


Mit freundlicher Unterstützung der brandenburgischen Sparkassen
gemeinsam mit der Ostdeutschen Sparkassenstiftung im Land Brandenburg.
dalszy sponsorzy:

Fonds Soziokultur

Organizatorzy

Słubfurt e.V.


und dem

Słubfurcki Klub Młodzieżowy "Backdoor"

DIESES PROJEKT WIRD VON DER
EU-GEMEINSCHAFTSINITIATIVE INTERREG III A KOFINANZIERT


Współorganizatorzy:


Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK

Partner:

Europa Universität Viadrina